Top of this page
Skip navigation, go straight to the content

Lijst van afstudeerverslagen v.a. 2003

Vereiste c.q. aanbevolen vakken voor afstuderen bij HPM

Het spreekt vanzelf dat afstuderen bij HPM verdieping vereist van in de HPM-vakken van het vaste opleidingsprogramma opgedane kennis. Uiteraard kan die verdieping het beste tot stand komen via keuzevakken die nauw aansluiten bij het aandachtsgebied waarop het afstudeerproject zal plaatsvinden:

Performance measurement, planning and control:
"Designing effective performance management systems"
    (MSc, keuzevak, semester 2E)

Risicomanagement/human factors:
*   "Human factors in system failure"
     (MSc, keuzevak, semester 1B, categorie C, 3 ECTS)

Organizational renewal:
*    "Human performance in complex ICT-enabled systems"
      (MSc, keuzevak, semester 2E, categorie C, 3 ECTS)

Verder worden aanbevolen:
*    "Human aspects of product development and quality"
     
(semester 1ABC, categorie C, 5 ECTS)
      Dit college kan alleen gekozen worden door studenten die het vak "Human aspects of product  development and
      production for SMP" (1R460, technische stroom SMP) niet gevolgd hebben.
*    "Performance enhancement"
      (semester 1ABC en semester 2ABC, categorie C, 5 ETCS
      Dit vak is een verplicht vak in de master 'OML'en een keuzevak in de master 'IM'. Studenten in de 4- en 5-jarige opleidingen
     'oude stijl' mogen dit vak volgen als zij als afstudeer aan HPM zijn toegewezen. 

Vanzelfsprekend wordt de keuzevakkenlijst in goed onderling overleg met de eerste begeleider samengesteld.